• Hem
  • Frågor & Svar

Frågor & Svar

Om du har andra frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vi på Höganäs Stenhuggeri har under åren stadgat oss inom flera produktgrenar. Vår i nuläget största verksamhet är tillverkningar, restaureringar och textkompletteringar av gravstenar/gravvårdar, men vi tar också emot förfrågningar på köksbänkar, fönsterbänkar, granittrappor och företagsskyltar av granit.

Vid en beställning av gravsten så ingår i princip allt från designen av gravstenen, tillverkningen, transporten och monteringen på vald kyrkogård och gravplats. Kunden har under denna process möjlighet att välja en önskbar form till gravstenen, vilket material stenen ska ha, hur stenen ska behandlas/utföras, vad som ska stå på stenen, vilken textstil och eventuella dekorationer som ska vara med på stenen samt vilken kyrkågord och gravplats gravstenen ska monteras på.

Vår tanke på Höganäs Stenhuggeri är att kunden ska känna sig bekväm i att vi tar ansvar för att utföra dessa steg på bästa möjliga sätt och till högsta kvalitet.

Gravstenar som stått under långa tidsperioder förfaller naturligt på grund av externa förhållanden såsom sol, regn, arbete osv. Detta leder till att stenen bleknar och/eller missfärgas.

Att restaurera en gravsten innefattar således att försöka återskapa ett nära nog ursprungligt skick eller ett likvärdigt utförande som fanns då stenen tilverkades första gången. Restaureringar på gravstenar görs ofta i samband med textkompletteringar men kan också göras separat om så önskas.

Ja, Höganäs Stenhuggeri tar också emot förfrågningar på köksbänkar, fönsterbänkar, granittrappor och företagsskyltar av granit.