Detaljer för vald Gravsten

Maila eller ring oss om du vill veta mer kring någon sten.

hsw-06

Poleard halandiagranit. Uphöjd text. Råhuggen kant.